Prezenta procedură specifică este elaborată în baza prevederilor art. 245 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022, denumită în continuare Metodologie. Procedura operaționalizează reglementările metodologice cu privire la recunoașterea, la nivelul unității de învățământ, a acumulării de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile, prin Comisia de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică – CMDFCD, reglementată de art. 71 lit. f) coroborat cu art. 72 alin (4), din OME nr. 4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și de art. 59 din OME nr. 4224/06.07.2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *