Şcoala Gimnazială Roşia de Secaş și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal cât și a vieții private.

Ne-am luat angajamentul sa va păstrăm datele în siguranță!

Şcoala Gimnazială Roşia de Secaş va păstrează datele în siguranță. Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale (operaționale și procedurale) pentru protejarea și securizarea datelor.

Ce se întâmplă cu datele dvs. preluate și prelucrate de către Şcoala Gimnazială “Aron Cotruş” Cergău Mare ?

Atunci când există o relație de colaborare între noi și dumneavoastră (elev / părinte, candidat, angajat, client și / sau furnizor), ne oferiți acces la câteva date cu caracter personal. Dintre acestea putem aminti: CNP, data și locul nașterii, vârstă, cetățenie, data emiterii, și data expirării documentelor de identitate, naționalitate, nume și prenume mama și tata, număr de telefon, adresa fizică, adresa e- mail, date din certificatul de naștere / CI, grupa de sânge și alte date din fișa medicală, informații de natură juridică, studii și certificări.

Informațiile prezentate mai sus sunt necesare în elaborarea documentației obligatorii pentru realizarea serviciilor de învățământ. Preluarea de date cu caracter personal se face în prima fază în varianta fizică pentru ca ulterior să fie tehnologizată (transformată electronic) și introdusă în programele informatice destinate activității noastre.

Aceste programe informatice au bazele de date stocate local, sau după caz, pe serverele naționale ale furnizorului aplicației (ex. SIIIR – Sistemul informatic integrat al învățământului din România, Adservio – catalog școlar electronic, EDUSAL – Sistem informatic pentru salarizarea și gestiunea personalului, REVISAL – Registrul general de evidență a salariaților, ANAF – Agenția națională de administrare fiscală , Casa județeană de pensii Alba, Casa județeană de asigurări de sănătate Alba) și sunt protejate împotriva accesului neautorizat.

Toate documentele și serviciile noastre ce implică preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal au fost construite în așa fel încât să conțină o clauză de confidențialitate și / sau un paragraf prin care se solicită consimțământul dumneavoastră în preluarea si prelucrarea acestora.

Mai jos sunt câteva exemple de situații în care noi, Şcoala Gimnazială Roşia de Secaş folosim aceste date:

 • realizarea înscrierii elevilor și înregistrarea lor în SIIIR;
 • completarea registrelor de acte de studii;
 • realizarea transferurilor;
 • realizarea proceselor de notare prin catalog letric și electronic;
 • completarea diplomelor și a altor documente școlare;
 • acordarea burselor și alocațiilor;
 • desfășurarea diverselor evenimente școlare;
 • desfășurarea concursurilor de angajare;
 • întocmirea contractelor de angajare;
 • întocmirea adeverințelor și a delegațiilor;
 • întocmirea contractelor de colaborare cu terții;
 • întocmirea contractelor de vânzare / cumpărare.
 • desfășurarea activității interne de management și centralizare a informațiilor preluate de la elevi, părinți / tutori, clienți și colaboratori (persoane fizice sau juridice) sau din diverse activități comerciale, stocarea lor pe baza de îndosariere și ulterior arhivare în arhiva proprie;
 • diverse acțiuni financiar-contabile și juridice;
 • diverse activități operaționale și administrative.

Drepturile dumneavoastră sunt:

 • aveți posibilitatea de exprimare a acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal;
 • dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a restricționa utilizarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal / dreptul de a fi uitat;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a fi notificat în cazul în care există încălcări privind securitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Prin informațiile prezentate mai sus, putem afirma cu tărie că noi, Şcoala Gimnazială Roşia de Secaş, am luat toate măsurile de securitate necesare (fizice și electronice), pentru a vă aduce la cunoștință și proteja modelul de funcționare, preluare și prelucrare, cât și aspectele legate de confidențialitate și consimțământ, în ceea ce privește manipularea datelor cu caracter personal.