ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2023-2024

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

ORDIN nr. 3.704 din 17 februarie 2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024
Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.704/2023)
Metodologia – cadru de înscriere (aprobată prin ordinul de ministru nr. 3.544/2022)
Circumscripții școlare 2023-2024
Număr clase/ locuri alocate pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2023-2024

Înscrierea în învățământul primar 2023 – 2024: Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

  • Cerere-tip de înscriere (tip) – disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • Copie şi original – certificatul de naştere al copilului
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.


OME 3445 și Metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul școlar 2022-2023


prima etapă: 29 martie – 28 aprilie 2021,

a doua etapă: 24 – 31 mai 2021

ORDIN Nr. 3473 din data de 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii.

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

CALENDARUL ÎNSCRIERII în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

Actele necesare pentru înscriere:

  • certificat de naștere copil – fotocopie, cât şi original;
  • carte de identitate părinți – fotocopie, cât şi original;
  • recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare dacă este cazul;
  • adeverință CJRAE dacă este cazul.

Informaţii utile pentru părinţi

Cerere evaluare CJRAE.